ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στρατηγική Επικοινωνίας

Concept Development

Below the Line Activities

Concepts for Campaigns

Ραδιοφωνικά & Τηλεοπτικά σποτ

Εταιρικά video

Συσκευασία

Εταιρική ταυτότητα

Προωθητικές ενέργειες

Ραδιοφωνικά & Τηλεοπτικά σποτ

Εταιρικά video

Εκτυπώσεις

Συσκευασία

Εταιρική ταυτότητα

Προωθητικές ενέργειες

Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Social Media